Elena vertelt over haar rol in een dynamisch team

Elena Maranus Adviseur Instroom

Elena Maranus

adviseur instroom

14 jaar bij OAZ

14 jaar geleden kwam ik via een uitzendbureau in aanraking met OAZ, toen nog OAZ subsidieadvies. Ik had niet de verwachting dat ik hier zo lang zou blijven werken, omdat ik dit meer als opstart zag om te kijken wat mijn mogelijkheden waren. Mijn kinderen gingen net naar de basisschool en het was voor mij de hoogste tijd om me weer in de werkende menigte te begeven.
Al snel kwam ik in vaste dienst als medewerker.

Een diverse loopbaan

Mijn loopbaan binnen OAZ is al zeer divers geweest. Ik begon als medewerker met werkzaamheden voor verschillende afdelingen, zoals het invoeren van gegevens. Vervolgens ben ik als Analist Instroom aan de slag gegaan voor team Instroom. Ik maak nu nog steeds deel uit van dit team en dat verveelt geen moment! Het is een dynamisch team waarin we veel voor elkaar over hebben. We stimuleren en helpen elkaar waar dat nodig is.

Het mooie van OAZ is dat je je in je eigen tempo kan ontwikkelen. Het is een fijne organisatie waarin je jezelf kan zijn. Als je ideeën hebt over nieuwe diensten of over een andere werkwijze bij de huidige diensten dan wordt dit omarmd en wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden.

In mijn huidige rol als Adviseur Instroom heb ik als specialisme de No-Risk. Dit is een regeling die nog steeds onvoldoende bekend is bij werkgevers, waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt. Wanneer een medewerker onder de No-Riskpolis valt dan wil dat zeggen dat de werkgever een looncompensatie kan ontvangen als deze medewerker ziek wordt. Dit kan oplopen tot hoge compensaties.

Mijn uitdaging

Het is mijn uitdaging om de No-Risk meer onder de aandacht te brengen. Zo wil ik er voor onze klanten alles uithalen wat mogelijk is. Ik realiseer dit door nauwe samenwerking met de Consultants en Accountmanagers binnen OAZ. Ook zorg ik dat mijn collega’s de juiste informatie hebben om tijdig te kunnen inspelen op de regeling.

Wat het zeker ook uitdagend maakt is het contact met onze klanten in dit proces. We willen ze te allen tijde voorzien van de benodigde informatie en tijdig sturen in het proces om optimaal gebruik te kunnen maken van de regeling. Daarin wil ik onze klanten het werk zoveel mogelijk uit handen nemen. Bijvoorbeeld door het indienen van bezwaarschriften en het nabellen en controleren van toekenningen, afwijzingen en beschikkingen van het UWV en de Belastingdienst.

Elena Maranus OAZ

Ik werk nu 14 jaar bij OAZ, een fijne organisatie waarin ik mij in mijn eigen tempo heb kunnen ontwikkelen. Als onderdeel van een dynamisch team heb ik mij kunnen specialiseren in No-Risk en werk ik nauw samen met mijn collega’s van de buitendienst om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen.

Scroll to top